INTEGRACJA / KOMUNIKACJA LIDERSKA

Warsztaty budujące kompetencje menadżerskie dla Aquanet

Po szczegółowej analizie potrzeb różnych grup pracowniczych, jednym z obszarów który wymagał wsparcia była komunikacja liderska. Pracownicy jako najważniejsze źródło informacji wskazali właśnie menadżerów, stąd do firmowych celów strategicznych został dołączony cel wzmocnienia kompetencji komunikacyjnych kadry menadżerskiej.

Przed warsztatami dla liderów przeprowadziliśmy ankietę w zespole menadżerskim, która pozwoliła nam wyłonić główne obszary do poprawy wskazane przez menadżerów w 3 obszarach:

  • Oceny skuteczności i jakości komunikacji z zespołem
  • Oceny przepływu informacji w zespole menadżerskim
  • Oceny satysfakcji z komunikacji z kadrą zarządzającą

Po ankiecie, wszyscy menadżerowie zostali zaproszeni do udziału w 4-godzinnych warsztatach facylitacyjnych, przeprowadzanych w grupach max. 15 osobowych, które składały się z 2 modułów:

  • Części szkoleniowej dotyczącej trendów w zarządzaniu zespołami, potrzeb i oczekiwań pracowników i wynikających z nich dobrych praktyk komunikacji
  • Części warsztatowej, podczas której zespół menadżerski określił bariery utrudniające komunikację i wypracowywał pomysły na usprawnienie komunikacji.

Celem warsztatów, było wzmocnienie świadomości wagi komunikacji liderskiej oraz zbudowanie postaw współodpowiedzialności za komunikację w firmie.

Następnie, wszyscy menadżerowie zostali zaproszeni do udziału we wspólnym warsztacie całego zespołu menadżerskiego, którego celem było wspólne wypracowanie Standardów Komunikacji Liderskiej w organizacji. Dodatkową wartością tego warsztatu była możliwość wzmocnienia relacji, rozwiązania bieżących problemów i wyzwań w gronie menadżerów.

Rezultaty

Dzięki wspólnym warsztatom została jasno zdefiniowana rola komunikacyjna menadżerów w organizacji. Menadżerowie sami określili bariery osłabiające komunikację i we własnym gronie wypracowali rozwiązania, dzięki czemu naturalnie czują współodpowiedzialność za realizację. Zostały także wypracowane wspólne Standardy Komunikacji Liderskiej, które obowiązują każdego lidera.

 "Optymalizacja komunikacji wewnętrznej w naszej firmie okazała się być projektem niełatwym acz bardzo ciekawym. Pracownicy mocno się zaangażowali  w działania, wiele zaproponowanych przez nich rozwiązań już wdrożyliśmy. Przed nami kolejne zmiany, bardzo trudne, często związane z przyswojonymi błędnymi nawykami komunikacyjnymi.."

Dorota Wiśniewska, Kierowniczka Działu Wsparcia Sprzedaży i Komunikacji

ZOBACZ TAKŻE

INTEGRACJA / KOMUNIKACJA LIDERSKA

Grywalizacja dla pracowników Skanska w Polsce

„Razem Lepsi” to projekt, w którym w oparciu o  dogłębne badanie potrzeb pracowników różnych kulturowo spółek, w  bardzo przemyślany sposób wykorzystano grywalizację do wzmocnienia zaangażowania i poprawy współpracy pomiędzy 400 pracownikami 5 spółek Skanska w nowym biurze w Warszawie.

INTEGRACJA / KOMUNIKACJA LIDERSKA

Projekt mentoringowy dla działu HR i warsztaty dla menadżerów 10CLouds

Obecna od prawie 10 lat na rynku firma z małego zespołu urosła do firmy zatrudniającej ponad 120 osób z dalszymi planami dynamicznego rozwoju, w tym powiększania zespołu.

INTEGRACJA / KOMUNIKACJA LIDERSKA

Komunikacja przejęć i fuzji w Ingersoll Rand a terenie EMEA

Ingersoll Rand, amerykańska firma z europejską siedzibą w Belgii, w swoim portfolio zrzesza marki takie jak Trane, Club Car, Ingersoll Rand, i Thermo King. Firma od wielu lat dynamicznie się rozwija, czego elementem są zmiany organizacyjne, w tym fuzje i przejęcia.

INTEGRACJA / KOMUNIKACJA LIDERSKA

Warsztat dla 100-osobowego zespołu menadżerskiego grupy Amica

Amica, polski producent przemysłu elektromaszynowego, kwartalnie zaprasza zespół menadżerski na spotkanie z zarządem, w którym udział bierze około 100 liderów. Celem kolejnego spotkania była ocena wdrożenia projektu wdrożenia kultury feedbacku w organizacji.