KOMUNIKACJA LIDERSKA / KOMUNIKACJA WARTOśCI

Warsztat dla 100-osobowego zespołu menadżerskiego grupy Amica

Amica, polski producent przemysłu elektromaszynowego, kwartalnie zaprasza zespół menadżerski na spotkanie z zarządem, w którym udział bierze około 100 liderów. Celem kolejnego spotkania była ocena wdrożenia projektu wdrożenia kultury feedbacku w organizacji.

Firma zwróciła się do nas z prośbą o poprowadzenie warsztatu, my zaś zaproponowaliśmy, aby warsztaty współprowadzili z naszymi facylitatorami członkowie zarządu, którzy zostaną do tej roli przygotowani.

Taka idea pojawiła się w drodze wspólnej dyskusji nad przebiegiem warsztatu, gdzie jednym z kluczowych elementów było wprowadzenie kultury feedbacku na linii Zarząd – menadżerowie.

W ramach przygotowania, 6 członków zarządu otrzymało szczegółowy opis struktury warsztatu oraz bardzo skondensowane szkolenie dotyczące podstaw facylitacji, a przede wszystkim roli i zachowań facylitatora. Dodatkowo, każdy z członków zarządu, otrzymał propozycję indywidualnych konsultacji, aby doprecyzować rolę i zadania podczas warsztatu.

Warsztat, w którym wzięło udział 90 menadżerów oraz 10 facylitatorów ( 6 osób z zarządu, 2 osoby z działu komunikacji, 2 osoby z działu HR oraz zewnętrzny facylitator prowadzący) trwał 1,5h i był oparty o technikę Stop – Start – Continue, gdzie celem było zidentyfikowanie obszarów, które nie działają poprawnie, tych które dobrze działają oraz wyłonienie pomysłów na usprawnienia w zakresie prowadzonego projektu.

Zarząd w roli facylitatorów był przede wszystkim odpowiedzialny za zebranie informacji, zapewnienie komfortu dyskusji w prowadzonych grupach. Najwększym wyzwaniem jak i trudnością, było upewnienie się, że zarząd tylko i wyłącznie słucha i pogłęba tematy, bez komentowania i wyrażania swojej opinii.

Warsztat przebiegł bardzo dynamicznie, zespoły rotowało, co sprawiło, że każdy miał okazję pracować minimum z 2 członkami zarządu.

Reultaty

Dzięki warsztatom udało się zidentyfikować mocne i słabe strony projektu oraz wypracować rozwiązania usprawniające działania.

Podsumowując warsztat, członkowie zarządu przyznali, że było to dla nich bardzo ciekawe doświadczenie, które pozwoliło im pracować z osobami, z którymi nie mają na co dzień kontaktu, ale także wysłuchać perspektywy przedstawicieli innych działów, innych spółek i poznać pomysły.

Po stronie menadżerów było bardzo duże zaangażowanie ale także docenienie nowego podejścia zarządu i uznanie własnej roli we wdrażanym projekcie, gdzie wcześniej odpowiedzialność za projekt przypisywani głównie działowi HR.

ZOBACZ TAKŻE

KOMUNIKACJA LIDERSKA / KOMUNIKACJA WARTOśCI

Grywalizacja dla pracowników Skanska w Polsce

„Razem Lepsi” to projekt, w którym w oparciu o  dogłębne badanie potrzeb pracowników różnych kulturowo spółek, w  bardzo przemyślany sposób wykorzystano grywalizację do wzmocnienia zaangażowania i poprawy współpracy pomiędzy 400 pracownikami 5 spółek Skanska w nowym biurze w Warszawie.

KOMUNIKACJA LIDERSKA / KOMUNIKACJA WARTOśCI

Projekt mentoringowy dla działu HR i warsztaty dla menadżerów 10CLouds

Obecna od prawie 10 lat na rynku firma z małego zespołu urosła do firmy zatrudniającej ponad 120 osób z dalszymi planami dynamicznego rozwoju, w tym powiększania zespołu.

KOMUNIKACJA LIDERSKA / KOMUNIKACJA WARTOśCI

Komunikacja przejęć i fuzji w Ingersoll Rand a terenie EMEA

Ingersoll Rand, amerykańska firma z europejską siedzibą w Belgii, w swoim portfolio zrzesza marki takie jak Trane, Club Car, Ingersoll Rand, i Thermo King. Firma od wielu lat dynamicznie się rozwija, czego elementem są zmiany organizacyjne, w tym fuzje i przejęcia.

KOMUNIKACJA LIDERSKA / KOMUNIKACJA WARTOśCI

Warsztaty budujące kompetencje menadżerskie dla Aquanet

Po szczegółowej analizie potrzeb różnych grup pracowniczych, jednym z obszarów który wymagał wsparcia była komunikacja liderska. Pracownicy jako najważniejsze źródło informacji wskazali właśnie menadżerów, stąd do firmowych celów strategicznych został dołączony cel wzmocnienia kompetencji komunikacyjnych kadry menadżerskiej.