KOMUNIKACJA LIDERSKA / MENTORING

Projekt mentoringowy dla działu HR i warsztaty dla menadżerów 10CLouds

Obecna od prawie 10 lat na rynku firma z małego zespołu urosła do firmy zatrudniającej ponad 120 osób z dalszymi planami dynamicznego rozwoju, w tym powiększania zespołu. Gdy firma się rozrosła, zapewnienie efektywnego przepływu informacji i utrzymanie spójnej komunikacji, zwłaszcza w działach, gdzie menadżer miał pod sobą od kilkunastu do kilkudziesięciu osób stało się wyzwaniem.

W firmie zrodziła się realna potrzeba ułożenia komunikacji wewnętrznej, tak aby wspierała procesy i pozwoliła firmie dalej budować struktury, zapewniając przepływ informacji ale także identyfikację z misją i wartościami firmy.

W pierwszym etapie wsparcia poprowadziliśmy 3-miesięczny projekt mentoringowy dla funkcji HR Head, efektem którego było wzmocnienie kompetencji i wiedzy w obszarze dobrych praktyk i możliwych rozwiązań usprawniających procesy komunikacji wewnętrznej w firmie.

Kolejnym elementem był warsztat facylitacyjny dla Zarządu, podczas którego zostały przepracowane i na nowo zdefiniowane wartości firmy.

Następnie, po tym kiedy w firmie wyodrębnione zostały mniejsze zespoły pod opieką Team Leaderów, do zadań których należało m.in. zapewnienie dobrego przepływu informacji i wiedzy w firmie. Aby liderzy byli skuteczni w swoich działaniach, przeprowadziliśmy dla nowego zespołu liderów warsztat, celem wzmocnienia kompetencji komunikacyjnych oraz ustalenia spójnych zasad komunikacji liderskiej w organizacji.

 

Rezultaty

Poprzez zastosowane techniki facylitacji, w trakcie warsztatów komunikacyjnych dla Team Leaderów zespół wypracował pomysły na kolejne usprawnienia (np. regularne spotkania Team Leaderów z różnych działów celem bieżącej wymiany doświadczeń, dzielenia się wiedzą, kalibracji i wzmacniania w pełnionej roli).

Podczas przeprowadzonego przez dział HR badania satysfakcji z komunikacji w firmie pod koniec 2018 roku, pracownicy wskazali liderów jako najbardziej dostępny i wiarygodny kanał komunikacji.

ZOBACZ TAKŻE

KOMUNIKACJA LIDERSKA / MENTORING

Grywalizacja dla pracowników Skanska w Polsce

„Razem Lepsi” to projekt, w którym w oparciu o  dogłębne badanie potrzeb pracowników różnych kulturowo spółek, w  bardzo przemyślany sposób wykorzystano grywalizację do wzmocnienia zaangażowania i poprawy współpracy pomiędzy 400 pracownikami 5 spółek Skanska w nowym biurze w Warszawie.

KOMUNIKACJA LIDERSKA / MENTORING

Komunikacja przejęć i fuzji w Ingersoll Rand a terenie EMEA

Ingersoll Rand, amerykańska firma z europejską siedzibą w Belgii, w swoim portfolio zrzesza marki takie jak Trane, Club Car, Ingersoll Rand, i Thermo King. Firma od wielu lat dynamicznie się rozwija, czego elementem są zmiany organizacyjne, w tym fuzje i przejęcia.

KOMUNIKACJA LIDERSKA / MENTORING

Warsztat dla 100-osobowego zespołu menadżerskiego grupy Amica

Amica, polski producent przemysłu elektromaszynowego, kwartalnie zaprasza zespół menadżerski na spotkanie z zarządem, w którym udział bierze około 100 liderów. Celem kolejnego spotkania była ocena wdrożenia projektu wdrożenia kultury feedbacku w organizacji.

KOMUNIKACJA LIDERSKA / MENTORING

Warsztaty budujące kompetencje menadżerskie dla Aquanet

Po szczegółowej analizie potrzeb różnych grup pracowniczych, jednym z obszarów który wymagał wsparcia była komunikacja liderska. Pracownicy jako najważniejsze źródło informacji wskazali właśnie menadżerów, stąd do firmowych celów strategicznych został dołączony cel wzmocnienia kompetencji komunikacyjnych kadry menadżerskiej.