KOMUNIKACJA PRZEJęć

Komunikacja przejęć i fuzji w Ingersoll Rand a terenie EMEA

Ingersoll Rand, amerykańska firma z europejską siedzibą w Belgii, w swoim portfolio zrzesza marki takie jak Trane, Club Car, Ingersoll Rand, i Thermo King. Firma od wielu lat dynamicznie się rozwija, czego elementem są zmiany organizacyjne, w tym fuzje i przejęcia.

W ramach naszego wsparcia przygotowujemy strategie i plany komunikacji dla zachodzących zmian organizacyjnych, informacje wewnętrzne, Q&A, briefingi dla zespołu menadżerskiego i wszelkie inne aktywności, które pomagają w szybkiej asymilacji zmian i uzyskaniu sprawności operacyjnej po zmianach.

Przygotowywane przez nas kompleksowe plany działania zawsze są spójne ze strategią komunikacji firmy, ale także każdorazowo są dostosowywane do sytuacji i odbiorców komunikacji. Wykorzystujemy różne kanały, od spotkań, poprzez prezentację aż po live streamingi, tak aby zapewnić maksymalne dotarcie z informacjami do pracowników zlokalizowanych w całej Europie.

Nasze wsparcie zawsze jest zintegrowane z działaniami w obszarze komunikacji zewnętrznej i PR, tak aby zachować spójność i jasny przekaz tak wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Rezultaty

Pracownicy w sposób zaplanowany i usystematyzowany dowiadują się o nadchodzących zmianach organizacyjnych i mają zapewniony dostęp do niezbędnych informacji. Dodatkowo, dzięki dobremu przygotowaniu menadżerów i zapewnieniu spójności w komunikacji, w firmie minimalizowany jest szum informacyjny, pracownicy czują się bezpiecznie, co się przekłada na większą efektywność ich pracy nawet w okresie zmian.

ZOBACZ TAKŻE

KOMUNIKACJA PRZEJęć

Grywalizacja dla pracowników Skanska w Polsce

„Razem Lepsi” to projekt, w którym w oparciu o  dogłębne badanie potrzeb pracowników różnych kulturowo spółek, w  bardzo przemyślany sposób wykorzystano grywalizację do wzmocnienia zaangażowania i poprawy współpracy pomiędzy 400 pracownikami 5 spółek Skanska w nowym biurze w Warszawie.

KOMUNIKACJA PRZEJęć

Projekt mentoringowy dla działu HR i warsztaty dla menadżerów 10CLouds

Obecna od prawie 10 lat na rynku firma z małego zespołu urosła do firmy zatrudniającej ponad 120 osób z dalszymi planami dynamicznego rozwoju, w tym powiększania zespołu.

KOMUNIKACJA PRZEJęć

Warsztat dla 100-osobowego zespołu menadżerskiego grupy Amica

Amica, polski producent przemysłu elektromaszynowego, kwartalnie zaprasza zespół menadżerski na spotkanie z zarządem, w którym udział bierze około 100 liderów. Celem kolejnego spotkania była ocena wdrożenia projektu wdrożenia kultury feedbacku w organizacji.

KOMUNIKACJA PRZEJęć

Warsztaty budujące kompetencje menadżerskie dla Aquanet

Po szczegółowej analizie potrzeb różnych grup pracowniczych, jednym z obszarów który wymagał wsparcia była komunikacja liderska. Pracownicy jako najważniejsze źródło informacji wskazali właśnie menadżerów, stąd do firmowych celów strategicznych został dołączony cel wzmocnienia kompetencji komunikacyjnych kadry menadżerskiej.