Warsztaty i szkolenia 2017-03-28T04:00:24+00:00

#Warsztaty_i_szkolenia_

# Warsztaty i szkolenia _

  • Warsztaty dla kadry zarządzającej

    Warsztaty prowadzone w oparciu o facylitację dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla to okazja, aby wypracować spójne podejście do komunikacji z pracownikami, uwzględniające jednocześnie indywidualne style zarządzania.

  • Szkolenia dla zespołów redakcyjnych oraz osób wspierających komunikację

    Prowadzimy praktyczne szkolenia, dzięki którym uczestnicy potrafią przygotować efektywne i angażujące komunikaty wewnętrzne i znają zasady tworzenia komunikacji w organizacji.

#Co_robimy?_

# Co robimy? _

Kontakt