Warsztaty i szkolenia2018-09-14T00:20:32+00:00

#Warsztaty_i_szkolenia_ iComms

# Warsztaty i szkolenia _

  • Warsztaty dla kadry zarządzającej

    Warsztaty prowadzone w oparciu o facylitację dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla to okazja, aby wypracować spójne podejście do komunikacji z pracownikami, uwzględniające jednocześnie indywidualne style zarządzania.

  • Szkolenia dla zespołów redakcyjnych oraz osób wspierających komunikację

    Prowadzimy praktyczne szkolenia, dzięki którym uczestnicy potrafią przygotować efektywne i angażujące komunikaty wewnętrzne i znają zasady tworzenia komunikacji w organizacji.

  • Zobacz aktualną ofertę szkoleń otwartych i warszatów dedykowanych na www.iComms.pl

#Co_robimy?_

# Co robimy? _

Kontakt