# Szkolenia managerskie z zarządzania zespołem

Skuteczne zarządzanie zespołem to wybór takich metod, które wzmocnią pozycję lidera, zintegrują grupę wokół wspólnego działania dla dobra firmy oraz pozwolą w najlepszy możliwy sposób rozwiązywać konflikty na liniach: lider–lider, lider-pracownicy oraz pomiędzy pracownikami. Podstawą dobrego zarządzania zespołem jest dobra komunikacja. Komunikacja oznacza przede wszystkim wymianę informacji, dzięki odpowiednim kanałom informacyjnym. System przekazywania informacji powinien być dostępny i jasny dla wszystkich. Żeby działać według określonych reguł, należy je poznać. Mamy tu na myśli konkretne, proste przekazy, które będą podstawowym narzędziem w codziennej komunikacji. Jeśli głównym kanałem przekazywania informacji w firmie jest poczta mailowa, upewnijmy się, że wszyscy pracownicy mają do niej równy dostęp i zgadzają się na tę formę komunikacyjną. Bez względu na to, co będzie kanałem komunikacyjnym, ważne jest, aby narzędzie to było dostępne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników. Według nas – dobra, sprawnie działająca komunikacja to podstawa szkoleń dla managerów z zarządzania zespołem.

# Szkolenia dla managerów z komunikacji

Dobry manager to lider, który ukierunkowuje zespół na wspólne cele. Żeby zrealizować te cele, należy po pierwsze je zdefiniować na poziomie liderów, po drugie – ustalić strategię ich realizacji, czyli konkretne działania, które należy wykonywać w codziennej pracy. Po trzecie zespół pracowników musi wiedzieć, co jest celem i jakie są wymagania – komunikacja na poziomie lider-pracownik. W tym punkcie ważne jest ustalenie listy priorytetów, według której należy działać. Pracownik musi wiedzieć, co w jego pracy ma większe, a co mniejsze znaczenie, które konkretne działania przyczynią się do sukcesu firmy. Komunikacja w zespole to obszar, który w strategii działania firmy, ze względu na to, że jest tak oczywisty, schodzi na dalszy plan. Celem naszych szkoleń z komunikacji w zespole jest rewizja tych oczywistości. Przyglądamy się, jak działa firma, jaka jest jej struktura i w jaki sposób przekazywane są informacje wewnątrz tej struktury. Co więcej, zwracamy uwagę nie tylko na informacje same w sobie, ale także na styl ich przekazywania i cały obszar komunikacji niewerbalnej. Dobra komunikacja to dla nas podstawa zarządzania zespołem. Szkolenia dla kadry kierowniczej, które prowadzimy, pozwolą z dystansem przyjrzeć się działającym w firmie schematom. Wspólnie wybierzemy takie narzędzia, które pozwolą na lepszą pracę zespołu, z nastawieniem na realizację celów strategicznych firmy.

# Nasze dane kontaktowe:

ul. Macewicza 9, 60-461 Poznań

NIP 781-16-86-578

nr rachunku bankowego:

67 1140 2004 0000 3502 7613 7445

Zadzwoń do nas! # 660 429 108

lub wyślij wiadomość na: kontakt@pin-point.pl

# Mapa dojazdu:

# Inne usługi: