#Strategie_i_projekty_zmian_

# Strategie i projekty zmian _

  • Wdrażanie strategii komunikacji wewnętrznej, komunikacja strategii firmy

    Opracowujemy i wdrażamy kompleksowe, dobrane do odbiorców oraz angażujące strategie komunikacji wewnętrznej, które wspierają realizację celów biznesowych firmy.

  • Komunikacja zmian

    Wspieramy firmy w procesach zmian organizacyjnych, fuzji i przejęć. Przygotowujemy plany komunikacji, główne przekazy, prowadzimy spotkania przygotowujące dla kadry managerskiej.