Spotkania z pracownikami2017-03-28T04:03:48+00:00

#Spotkania_z_pracownikami_

# Spotkania z pracownikami _

  • Organizacja spotkań z pracownikami

    Organizujemy spotkania wewnętrzne typu townhall, roadshow, spotkania kadry managerskiej, spotkania zespołowe wraz z wsparciem merytorycznym dla prowadzących. Korzystając z nowych technologii dostarczamy rozwiązania zapewniające interakcję z dużymi oraz rozproszonymi geograficznie grupami.

#Co_robimy?_

# Co robimy? _

Kontakt