# Komunikacja z pracownikami

Pracownicy są tak naprawdę najważniejsi w firmie. Oczywiście każda branża jest inna i w zależności od obszaru działania, prowadzone przez nas szkolenia wyglądają inaczej. Najczęściej jednak to pracownicy odpowiadają za kontakt z klientem. Stoją na pierwszej linii, to oni reprezentują firmę. Są jej wizytówką.

# Skuteczna komunikacja z pracownikami

Zasady komunikacji muszą być jasne i znane wszystkim pracownikom. Bardzo ważne jest przekazywanie informacji na etapie rekrutacji i wdrażania nowych pracowników. Pozornie łatwe, ale okazuje się to bardzo trudne do zrealizowania w przypadku dużej rotacji pracowników lub w małych i średnich firmach, w których struktura nie jest tak usystematyzowana jak w przypadku dużych działalności lub korporacji. Aby komunikacja z pracownikami była skuteczna, konieczne jest umożliwienie pracownikom wykonania informacji zwrotnej. Należy ustalić zasady przekazywania informacji – zarówno w jedną jak i w drugą stronę. Najlepiej, gdy jest osoba odpowiedzialna za kanały komunikacyjne, dba o sprawną wymianę informacji oraz nadzoruje pracę i integrację zespołu.

# Prosty i jasny przekaz

Pracownicy muszą otrzymywać jasne i czytelne komunikaty. Szczególnie w przypadku grup międzynarodowych, rolą lidera zespołu jest zadbanie o to, aby przekaz był zrozumiały. Ważne też jest, aby pracownicy znali ogólny zarys projektu i jego cele. Nie muszą znać wszystkich szczegółów, ale w momencie, kiedy posiadają podstawowe informacje odnośnie projektu, którego są częścią, bardziej się angażują i w po prostu pracują lepiej. Wiedzą, że to, co robią ma sens.

# Nasze dane kontaktowe:

ul. Macewicza 9, 60-461 Poznań

NIP 781-16-86-578

nr rachunku bankowego:

67 1140 2004 0000 3502 7613 7445

Zadzwoń do nas! # 660 429 108

lub wyślij wiadomość na: kontakt@pin-point.pl

# Mapa dojazdu:

# Inne usługi: