# Komunikacja w zespole zadaniowym

Dobra i skuteczna komunikacja w zespole jest podstawą pracy nad projektami i podstawą pracy w ogóle. Niepowodzenie projektu w 99% jest rezultatem problemów komunikacyjnych. Jest to tak ważne i tak podstawowe, że często się o tym zapomina. Gdy coś idzie nie tak, szukamy winnych. Nie zauważamy problemów, które leżą u samych podstaw. Zacznijmy więc od początku.

# Zespół zadaniowy – podstawowe założenia

Zespół tworzą ludzie – minimum dwie osoby. Zespół zadaniowy powstaje w celu zrealizowania konkretnego projektu. Osoby, które są członkami zespołu posiadają zasoby – umiejętności i kompetencje, których dobre wykorzystanie doprowadzi do pomyślnego zakończenia projektu. Każda osoba w zespole ma swoje zasoby, które wzajemnie się uzupełniają. Dzięki zaangażowaniu członków zespołu oraz skutecznej komunikacji, projekt ma szansę na sukces.

# Komunikacja w zespole zadaniowym

Rodzaj komunikacji w zespole zadaniowym zależy od liczby grupy i ustalonej hierarchii. Każdy zespół ma swojego lidera, który najczęściej jest jednocześnie twórcą tego zespołu. Lider dobiera osoby, których zasoby mogą być przydatne przy realizacji założonego celu. Najczęściej lider zespołu ma nad sobą przełożonego, przed którym musi się z projektu rozliczyć. Jest obarczony największą odpowiedzialnością i ciąży na nim największa presja. Ma jednak ten komfort, że to on dobiera ludzi do realizacji projektu. Tak jest w sytuacji idealnej. W praktyce tworzenie zespołów zadaniowych wygląda różnie – i to jest pierwszy czynnik, który może pomóc lub zaszkodzić skutecznej komunikacji w zespole.

# Kanały komunikacji

Najważniejsze w skutecznej komunikacji jest ustalenie jasnych, przejrzystych zasad wymiany informacji oraz kanałów komunikacji. W grupie osób, które współpracują ze sobą od wielu lat, komunikacja nie jest żadnym problemem. Problem powstaje w przypadku większych grup lub w przypadku zespołów, których członkowie nie znają się. W takich przypadkach tym bardziej zalecamy przyjrzeć się komunikacji w zespole. Szkolenie, które może poprawić współpracę w zespole zadaniowym, ma na celu ustalenie zasad komunikacji, języka, w jakim będzie przebiegać oraz kanałów wymiany informacji.

# Nasze dane kontaktowe:

ul. Macewicza 9, 60-461 Poznań

NIP 781-16-86-578

nr rachunku bankowego:

67 1140 2004 0000 3502 7613 7445

Zadzwoń do nas! # 660 429 108

lub wyślij wiadomość na: kontakt@pin-point.pl

# Mapa dojazdu: