#Employer_branding_

# Employer branding _

  • Budowanie wizerunku firmy w oparciu o potencjał pracowników

    Projektujemy i wdrażamy strategie, których celem jest zbudowanie spójnego wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji, przy wykorzystaniu potencjału i aktywności pracowników w mediach społecznościowych.

  • Pracownicy w sieci

    Wspieramy firmy w budowaniu i wdrażaniu zasad działania pracowników w sieci.