# Efektywna komunikacja w firmie i zespole

Podstawą każdego zgranego zespołu jest wzajemna komunikacja. Sprawne porozumiewanie się ma nieocenione znaczenie, zwłaszcza w dużych grupach pracowniczych, działach firmowych czy pomiędzy pracownikami skupionymi na pracy projektowej. Efektywna komunikacja w zespole powinna prowadzić nie tylko do skutecznych postępów w pracy, ale i wzajemnego zrozumienia pomiędzy pracownikami. Zgrany zespół jest bowiem bardzo cenny w każdej firmie, niezależnie od branży, w jakiej działa.

# Efektywna komunikacja w firmie

Patrząc na historie dużych i znanych brandów można zauważyć pewną zależność. Pracownicy, którzy są doceniani przez pracodawców i jednocześnie na bieżąco są informowani o sprawach firmowych, czują większą wartość i motywację do wykonywanego zawodu. Dlatego kwestia efektywnej komunikacji w firmie nie powinna być zaniedbywana, niezależnie od wielkości danego zespołu. Przekazy idące od liderów, koordynatorów działów czy od samego zarządu, powinny nieść za sobą jasne informacje, budujące team.

# Jak zaangażować pracowników?

Nie jest to łatwa sztuka, dlatego w każdym zespole wskazana jest pomoc osoby doświadczonej w kreowaniu efektywnej komunikacji w zespole. Dzięki szkoleniom i warsztatom organizowanym przez PinPoint_ można wypracować wspólny model porozumiewania się pomiędzy różnymi szczeblami organizacji w firmie. Wskazujemy sposoby, w jakich można tworzyć efektywną komunikację zarówno w zespole, jak i w całym przedsiębiorstwie. Szkolimy pracowników, jak i osoby zarządzające pod kątem skutecznego porozumiewania się, a także przedstawiamy rozwiązania multikanałowe, które pomagają w codziennej pracy.

# Szkolenia z efektywnej komunikacji w firmie

PinPoint_ proponuje sprawdzone rozwiązania, które podnoszą produktywność pracowników, jak i zwiększają ich motywację do pracy. Pokazujemy jak rozmawiać z podwładnymi, jak należy przekazywać im ważne informacje dotyczące firmy czy konkretnego zespołu oraz jak zachęcić ich do angażowania się w sprawy przedsiębiorstwa. Warsztaty i szkolenia organizowane przez PinPoint_ to zarówno kameralne spotkania do maksymalnie 10 osób, jak i kursy przeznaczone dla 20 osób.

Zapraszamy do kontaktu, aby poznać naszą szczegółową ofertę.

# Nasze dane kontaktowe:

ul. Macewicza 9, 60-461 Poznań

NIP 781-16-86-578

nr rachunku bankowego:

67 1140 2004 0000 3502 7613 7445

Zadzwoń do nas! # 660 429 108

lub wyślij wiadomość na: kontakt@pin-point.pl

# Mapa dojazdu:

# Inne usługi: