#CSR_

# CSR _

  • Projektowanie i wdrażanie strategii CSR, rozwój wolontariatu pracowniczego

    Projektujemy dobrane ze względu na specyfikę firmy kompleksowe strategie i plany działań w obszarze CSR. Opracowujemy angażujące projekty wolontariatu pracowniczego i zapewniamy ich pełną obsługę.